Nieuws

Filmpje SMC in het jaarverslag Elisabeth Strouven Fonds

i Jun 2nd No Comments by

[klik op het filmpje en je kijkt en luistert 2’30” naar het verhaal dat enkele leden van het bestuur van Stichting Maastrichtse Componisten vertellen over missie, passie en projecten].

Voorjaar 2009 ontstond het idee om muziek van Maastrichtse componisten vaker te laten klinken. Om bewoners van de stad en ver daarbuiten te laten genieten van de prachtige composities die de afgelopen eeuwen geschreven zijn door componisten die geboren zijn in de stad, er leefden of er studeerden. Initiatiefnemers waren docenten van muziekschool Kumulus en mensen werkzaam in de kunst met allen een groot hart voor muziek en voor de stad Maastricht.

Inmiddels is de Stichting Maastrichtse Componisten al acht jaar een feit en zijn er al veel projecten georganiseerd waarin muziek van Maastrichtse componisten klonk, altijd in combinatie met een of meerdere andere kunstdisciplines.  We zijn voor ons werk altijd afhankelijk van subsidiënten en sponsoren.

Hoe trots en vooral blij en dankbaar zijn we daarom dat het Elisabeth Strouven Fonds in 2013 besloot de Stichting Maastrichtse Componisten op te nemen in haar pijlerprogramma. Hierdoor werd voor ons een situatie geschapen waarin we ons vanuit een meer ontspannen houding kunnen inzetten om projecten op te tuigen waarmee we ons culturele erfgoed kunnen laten klinken en nieuw erfgoed initiëren. Met als uitgangspunten kwaliteit, samenwerking, interdisciplinariteit en vernieuwing.

Wij beseffen ons terdege hoe bevoorrecht we zijn en hechten grote waarde aan de jaarlijkse evaluatiemomenten met het Elisabeth Strouven Fonds waarin zij ons vooral stimuleren te blijven nadenken over onze positie en onze waarden voor de maatschappij en vooral te blijven vernieuwen. En innovatie is een breed begrip, gelukkig maar!

Een groot merci, aan Elisabeth Strouven en natuurlijk ook aan onze andere sponsoren en ons publiek.

Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *