ANBI Status

Algemeen.

De Stichting Maastrichtse Componisten werd opgericht op 6 augustus 2009,  verder te noemen de Stichting.

De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 14119885.

Fiscaal nummer 821102114.

Per 6 augustus 2009 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens.

Het vestigingsadres van de Stichting is:

Stichting Maastrichtse Componisten,

De secretaris,

Dr. Goossensstraat 12

6325 BV Berg en Terblijt

0031433432538     0031652497987

www.maastrichtsecomponisten.eu

Bestuur.

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M.M. Douwes-de Leeuw  (Voorzitter);

Mevrouw Z.E. Meli  (Secretaris);

De heer P.W. Feijt  (Penningmeester);

Mevrouw Y.J. van der Grinten-Engels  (Bestuurslid);

De heer A.L.H.M. Harmes  (Bestuurslid).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel.

De Stichting heeft ten doel;

  1. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, gestudeerd en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben;
  2. het verrichten van verdere alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:

  1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
  2. subsidiegelden en sponsorgelden;
  3. toevallige baten.

Beleid.

Het beleid van de Stichting is er op gericht om minimaal een keer per jaar een voorstelling te organiseren waarmee een van de doelen, zijnde het tot klinken brengen van muziek van Maastrichtse componisten, gerealiseerd wordt. Sinds de oprichting van de Stichting heeft de Stichting drie keer een Soiree Artistique kunnen organiseren.

Uitgevoerde activiteiten.

De eerste soiree werd gehouden in de Groote Societeit te Maastricht op 9 januari 2011.

Vanwege de historische en emotionele waarde van het pand aan de Vrijthof werd voor deze locatie gekozen om de eerste soiree uit te voeren.

De muziek was van Dumont, Carl Smulders,  Matty Niel,  Andree Bonhomme en Robert Heppener. De musici die voor de uitvoering zorgden waren pianiste Tonie Ehlen, celliste Gemma Serpenti, violiste Manon Meijs, sopraan Hannah Morrison, klarinettiste Kim Rijks en drie gitaristen onder leiding van Remco Roncken. De werken werden ingeleid met een gedicht, geschreven door vijf dichters uit Maastricht, uitgesproken door Sybrand van der Werf. De eerste soiree werd voorafgegaan door een inleiding over het muziekleven in Maastricht, verzorgd door Eric van Royen.

De tweede soiree werd gehouden in de stijlvolle Bonbonniere te Maastricht op 8 januari 2012.

Doris Hochscheid, cello, Frans van Ruth, piano,  Marjolein Bonnema, zang, Manon Meijs, viool en Jet Janssen, piano voerden werken uit van  de Maastrichtse componisten  Alexander Batta,  Joseph Hollman, Andree Bonhomme en Jean Fransen.

Jac van den Boogard, historicus, gaf een inleiding. Fashionclash, mode,  zorgde voor de aankleding van de zangeres en de acteurs Els Robroeck en Joost Horward. Deze laatste twee gaven tussen de werken door korte spelimpressies over het leven in de tijd van de componisten. Aangezien alle uitgevoerde werken een zoet karakter hadden werden er na de voorstelling bonbons, gemaakt in Maastricht,  uitgedeeld aan alle aanwezigen.

Verder was er een kleine tentoonstelling van schilderijen van de uitgevoerde componisten samen gesteld.

De derde soiree artistique werd uitgevoerd in de St. Janskerk te Maastricht op 7 april 2013.

Carl Smulders stond in deze soiree centraal. Werken van hem werden uitgevoerd door Tonie Ehlen en Frans van Ruth, piano, Manon Meijs, viool en Claudia Clouwenbergh, zang. Regisseur Yorick Stam en acteur Glenn Desmedt brachten Carl Smulders tot leven in spel.

Alle drie de soirees waren van hoog cultureel niveau en werden druk tot zeer druk bezocht.

Voor het uitvoeren van de concerten is de Stichting afhankelijk van subsidiënten en sponsoren. Elke keer weer is het spannend of er voldoende middelen gegenereerd kunnen worden om uitvoeringen op niveau te kunnen financieren. Bij alle drie de soirees is dat de Stichting gelukt.

Alleen wanneer er voldoende geld via sponsoren en/of subsidiënten verkregen kan worden, is er de mogelijkheid om verdere soirees te organiseren. Alle gegenereerde middelen worden ook daadwerkelijk aangewend om artistieke activiteiten te financieren. Mocht er een overschot bij enige activiteit ontstaan dan worden die gelden in de toekomst gebruikt voor verdere artistieke uitvoeringen.

Financiën.

Vanaf de oprichting in 2009 tot en met eind december 2017 zijn de baten van de Stichting € 90.352,05 geweest, terwijl de totale lasten over die jaren €82.929,90 bedroegen.

Het resultaat is toegevoegd aan de inleg van de oprichters van de Stichting.

Per eind 2017 is de buffer van de organisatie € 9.722,15.  Een bedrag dat nodig is om de tijdsverschillen tussen inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen.