Vrijheid – Vrede – Veerkracht 2014

De Stichting Maastrichtse Componisten en de Stichting Maastricht in Dialoog organiseerden in 2014 samen het project
‘VRIJHEID – VREDE – VEERKRACHT’. Beide stichtingen sloegen de handen ineen om ons opnieuw bewust te maken van ons grootste goed: te kunnen leven in vrijheid.

Dialogen

De Dialogen vormden een onderdeel van het grotere project VRIJHEID – VREDE – VEERKRACHT. Dit project vond plaats tijdens festival Musica Sacra.

De Bevrijdingsdialoog op 5 mei was de eerste in een reeks van drie dialogen. De volgende dialogen vonden plaats op 21 september tijdens Musica Sacra Maastricht (Vredesdialoog) en op 6 november tijdens de Dag van de Dialoog (Veerkrachtdialoog). Naast de Vredesdialoog werden andere activiteiten binnen het totaalproject georganiseerd, zoals een wandeling met verhalen langs monumenten, een lezing, de interdisciplinaire voorstelling ‘Vrijheid – Vrede – Veerkracht’ en erna (21 september).

Stichting Maastricht in Dialoog

Na de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 staken verschillende Rotterdamse organisaties de hoofden bij elkaar om de spanningen rondom de islamitische bevolkingsgroepen in de wijken te verzachten. Zij vormden het Platform de Dialoog en bedachten het concept van de Dag van de Dialoog. Tijdens dit evenement zouden mensen in Rotterdam de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten in gevarieerd samengestelde groepen aan over de stad verspreidde tafels. De eerste editie vond plaats op zaterdag 12 oktober 2002.

Het evenement bleek dusdanig succesvol in het stimuleren van contact tussen de deelnemers met verschillende achtergronden, dat andere steden volgden. Onder meer Amsterdam, Schiedam en zelfs Berlijn namen het Rotterdamse initiatief over. Dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds is de Dag van de Dialoog sinds 2006 een landelijk evenement.

Maastricht nam het eerste deel aan de Dialoog in 2008. Vijftig dialoogtafels met 356 deelnemers, waarvan  ruim de helft zich ’s avonds op de zinderende slotbijeenkomst in het oude Stadhuis meldde, weerspiegelden het grote succes. Sindsdien haalt de stad met ruim 100.000 inwoners jaarlijks de grootste tafeldichtheid van het land. Op 4 november 2011 stonden er 63 tafels in de stad en op 8 november 2012 maar liefs 71!. Sinds 2011 is dialoog voor Maastricht meer dan een jaarlijks evenement: De stichting organiseert voortdurend workshops, trainingen, Paasdialoog, Kerstdialoog, Moments of Dialoque met het United World College Maastricht…. Dialoog krijgt daarmee steeds meer de rol die het verdient: die van een reguliere overlegvorm….

Voor Maastricht in Dialoog wordt de kwaliteit van het leven bepaald door de mate waarin we ons verbonden weten met onze eigen waarheid. Dialoog versterkt deze verbinding en daarmee de kwaliteit van leven en samenleven.