Henri Hermans Festival 2014

Stichting Natuurlijk Nuth en Stichting Maastrichtse Componisten eren Henri Hermans

Stichting Natuurlijk Nuth organiseerde van 6 tot en met 14 september het Henri Hermans Festival. Hermans (1883 – 1947) werd geboren in Nuth en vloog later uit naar Duitsland en België om muziek te studeren. Na zijn studie vestigde Hermans zich in Maastricht waar hij een zeer belangrijke stimulator werd van het Maastrichtse muziekleven. Hij was dirigent van het Stedelijk symfonieorkest en directeur van de Stedelijke Muziekschool.

Stichting Natuurlijk Nuth wil Hermans eren door dit meerdaagse festival tweejaarlijks te organiseren. Ze doen dit door samen te werken met de muziekverenigingen uit de nabije omgeving van Nuth, met philharmonie zuidnederland, met Kumulus Muziekschool en met de Stichting Maastrichtse Componisten.

Plaquettes ter nagedachtenis aan Henri Hermans

Stichting Maastrichtse Componisten heeft het idee opgevat om plaquettes op woonhuizen van Maastrichtse componisten te bevestigen om hen meer zichtbaar en daardoor waardevol te maken. In Maart 2013 werd de eerste plaquette bevestigd op het woonhuis van Carl Smulders aan de Hubertuslaan 3. Op zaterdag 16 augustus werd om 16.00 uur een tweede plaquette, nu ter ere van Henri Hermans, met muziek en voordracht feestelijk onthuld aan zijn woonhuis op de Prins Bisschopsingel 26 in Maastricht. In Nuth vond de onthulling van een plaquette ter ere van Henri Hermans plaats op zaterdag 13 september om 17.00 uur in het Trefcentrum Nuth.