Stichting Maastrichtse Componisten

Algemeen

De Stichting Maastrichtse Componisten werd opgericht op 6 augustus 2009,  verder te noemen de Stichting.
De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 14119885.
Fiscaal nummer 821102114.
Per 6 augustus 2009 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens

Statutaire naam: Stichting Maastrichtse Componisten
Contactadres: Penningmeester, Largostraat 2, 6217 EG Maastricht
Telefoonnummer: +31652497987
Website: www.maastrichtsecomponisten.eu


Bestuur

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer P.G.G. Eggen
Secretaris: Mevrouw Z.E. Meli
Penningmeester: De heer K. Damhof
Bestuurslid: De heer M. Vermeulen
Bestuurslid: De heer A.L.H.M. Harmes
Bestuurslid: De heer J.J.F. van den Boogard

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel

De Stichting heeft ten doel;

 1. het in stand houden, archiveren en het ten uitvoer doen brengen van het muzikale erfgoed van componisten die geboren, geleefd, gestudeerd en/of gewerkt hebben in Maastricht en hiermee een aantoonbare band hebben;
 2. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk zijn.

De financiële middelen van de Stichting ter verwezenlijking van het doel worden verkregen door:

 1. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling;
 2. subsidiegelden en sponsorgelden;
 3. toevallige baten.

Beleid

Het beleid van de Stichting is er op gericht om minimaal een keer per jaar een voorstelling te organiseren waarmee een van de doelen, zijnde het tot klinken brengen van muziek van Maastrichtse componisten, gerealiseerd wordt. Sinds de oprichting van de Stichting heeft de Stichting drie keer een Soirée Artistique georganiseerd.

Uitgevoerde activiteiten

De eerste soirée werd gehouden in de Groote Sociëteit te Maastricht op 9 januari 2011.
Vanwege de historische en emotionele waarde van het pand aan het Vrijthof werd voor deze locatie gekozen om deze eerste soiree uit te voeren.

De muziek was van Henri Dumont, Carl Smulders, Matty Niel,  Andrée Bonhomme en Robert Heppener. De musici die voor de uitvoering zorgden waren pianiste Tonie Ehlen, celliste Gemma Serpenti, violiste Manon Meijs, sopraan Hannah Morrison, klarinettiste Kim Rijks en drie gitaristen onder leiding van Remco Roncken. De werken werden ingeleid met een gedicht, geschreven door vijf dichters uit Maastricht, uitgesproken door Sybrand van der Werf. De eerste soirée ging vooraf door een inleiding over het muziekleven in Maastricht, verzorgd door Eric van Royen.

De tweede soirée werd gehouden in de stijlvolle Bonbonnière te Maastricht op 8 januari 2012.

Doris Hochscheid, cello, Frans van Ruth, piano,  Marjolein Bonnema, zang, Manon Meijs, viool en Jet Janssen, piano voerden werken uit van  de Maastrichtse componisten  Alexander Batta,  Joseph Hollman, Andree Bonhomme en Jean Fransen.

Jac van den Boogard, historicus, gaf een inleiding. Fashionclash, mode,  zorgde voor de aankleding van de zangeres en de acteurs Els Roobroeck en Joost Horward. Deze laatste twee gaven tussen de werken door korte spelimpressies over het leven in de tijd van de componisten. Aangezien alle uitgevoerde werken een zoet karakter hadden werden er na de voorstelling bonbons, gemaakt in Maastricht,  uitgedeeld aan alle aanwezigen.

Verder was er een kleine tentoonstelling van schilderijen van de uitgevoerde componisten samengesteld.

De derde soirée artistique werd uitgevoerd in de St. Janskerk te Maastricht op 7 april 2013.

Carl Smulders stond in deze soirée centraal. Werken van hem werden uitgevoerd door Tonie Ehlen en Frans van Ruth, piano, Manon Meijs, viool en Claudia Couwenbergh, zang. Regisseur Yorick Stam en acteur Glenn Desmedt brachten Carl Smulders tot leven in toneelspel.

Alle drie de soirées waren van hoog cultureel niveau en werden druk tot zeer druk bezocht.

Voor het uitvoeren van de concerten is de Stichting afhankelijk van subsidiënten en sponsoren. Elke keer weer is het spannend of er voldoende middelen gegenereerd kunnen worden om uitvoeringen op niveau te kunnen financieren. Bij alle drie de soirées is dat de Stichting gelukt.

Alleen wanneer er voldoende geld via sponsoren en/of subsidiënten verkregen kan worden, is er de mogelijkheid om verdere soirees te organiseren. Alle gegenereerde middelen worden ook daadwerkelijk aangewend om artistieke activiteiten te financieren. Mocht er een overschot bij enige activiteit ontstaan dan worden die gelden in de toekomst gebruikt voor verdere artistieke uitvoeringen.

Naast de genoemde soirées heeft de stichting inmiddels meer activiteiten, groot of klein, veelal in samenwerking met andere partners, uitgevoerd.
Dit waren onder meer:

 1. Vrijheid-Vrede-Veerkracht: drieluik i.s.m. Stichting Dialoog Maastricht (o.a. uitgevoerd tijdens Festival Musica Sacra (2014)
 2. WO I en Maastricht: muziektheatervoorstelling in Gebouw M (Tapijnkazerne) i.o.v. Tout Maastricht (2014)
 3. Henri Hermans Festival: bijdrage aan programmering en muzikale uitvoering (2014)
 4. Diverse plaquettes: o.a. Carl Smulders (2013 – voormalig woonhuis Stadspark), Henri Hermans (2014 – voormalig woonhuis Prins Bisschopsingel en geboortehuis te Nuth) en Andree Bonhomme (2015 – geboortehuis Alexander Battalaan).
 5. Patina: muziektheatervoorstelling i.s.m. Studium Chorale (2015)
 6. Enkele reis naar het Paradijs – theatrale muzikale route i.o.v. Festival Musica Sacra (2015)
 7. Batta & Co: drie-daags festival gewijd aan cello/piano muziek van o.a. Maastrichtse componisten, i.s.m. Stichting Cello Sonate Nederland (2015)
 8. Nieuwjaarsconcert i.s.m. Ensemble 88 (2016)

Meer informatie over al deze activiteiten en nog meer kleinere activiteiten staan op www.maastrichtsecomponisten.eu vermeld (zie Activiteiten).

Financiën

Vanaf de oprichting in 2009 tot en met eind december 2017 zijn de baten van de Stichting € 90.352,05 geweest, terwijl de lasten over die jaren € 82.929,90 bedroegen.

Het resultaat is toegevoegd aan de inleg van de oprichters van de Stichting.

Per eind 2017 is de buffer van de organisatie € 9.772,15