Rick Debie

Geboren 9 juni 1955, Maastricht

Rick Debie ging na het behalen van het diploma Gymnasium aan het Henric van Veldeke College te Maastricht – studeren aan het Maastrichts Conservatorium.
Aan dit instituut behaalde hij achtereenvolgens de diploma’s: Katholieke Kerkmuziek Orgel, Orgel B, Piano B, het solistendiploma voor piano en hij rondde zijn studies aldaar af met het behalen van de prijs voor compo-sitie.

Als kerkmusicus is hij al vanaf 1970 werkzaam als organist, en vanaf 1980 ook als dirigent, tijdens welke periode hij ruime ervaring opdeed met het dirigeren van het klassieke religieuze repertoire, van de Renaissance tot en met het de hedendaagse koormuziek.
Als organist én dirigent is hij aan diverse koren verbonden geweest, en is momenteel werkzaam als orga-nist bij de H. Theresia kerk te Maastricht.

Van 1992 tot 2008 was Rick Debie dirigent van de Maastrichtse Operette Vereniging, waar hij zijn vaardigheden als pianist, dirigent én componist kon etaleren.
Speciaal voor dit koor schreef, c.q. arrangeerde hij tal van koorwerken die meerdere malen onder zijn leiding werden uitgevoerd.

Sedert 1980 treed hij regelmatig op als begeleider, zowel van solisten als ook van diverse koren in de regio.

Vanaf augustus 1981 is Rick Debie aangesteld aan Kumulus, centrum voor de kunsten (voorheen muziekschool); hij doceert daar de vakken piano en kompositie, en heeft de Voorbereidingsklas Conservatorium onder zijn hoede, wat betreft de theoretische vakken. Hij is aan datzelfde instituut ook aangesteld als de vaste begeleider.

Als componist is Rick Debie sedert 1986 professioneel werkzaam. Zo kreeg hij tal van opdrachten, o.a. van diverse koren in de regio voor het componeren van missen en lofgezangen. Een aantal van deze religieuze komposities zijn door uitgeverij Annie Bank uitgegeven.
In 1988 werden zijn compositorische activiteiten bekroond met een prijs: tijdens het Haags Orkestenfesti-val ontving hij voor mijn “Preludium Festivum” voor orkest de tweede prijs; dit was overigens de enige prijs die tijdens dit concours vergeven werd.
In 1990 ontving hij een eervolle opdracht van de Stichting Nederlandse Koren tot het componeren van een tweetal liederen voor mannenkoor en klein instrumentaal ensemble.
Enkele malen werd door het Limburgs Symphonie Orkest werk van hem uitgevoerd: zo verzorgden zij in 1989 de eerste uitvoering van zijn “Concerto per tre oboï ed Orchestra”.
In februari 1996 vond in Maastricht de eerste uitvoering plaats van zijn concert voor viool en orkest, waarbij violiste Manon Meys de solopartij voor haar rekening nam en Rick Debie zelf het orkest dirigeer-de. Van dit werk zijn door de N.C.R.V. radio-opnames gemaakt.

Ruim 20 jaar heeft Rick diverse heterogene ensembles geleid aan Kumulus, alsook diverse homogene piano ensembles. Voor al deze groepen heeft hij muziek gecomponeerd, dan wel gearrangeerd. Het ni-veau daarbij varieert van absolute beginner tot en met D niveau.
Ook heeft Rick diverse keren meegewerkt aan de samenspeldagen van de Nederlandse Vereniging van Huismuziek. Daarbij gaf hij workshops aan zo’n 20 tot 30 amateurmuzikanten, waar natuurlijk ook mu-ziek voor gemaakt moest worden.

De eerste 5 maanden van 2011 heeft Rick Debie op instigatie van het Pianisten Collectief Limburg een zestal workshops componeren gegeven aan beginnende componisten, kinderen én volwassenen.

In 2012 deed Rick Debie mee aan een album project, geïnitieerd door Stichting Cello Sonate Nederland; hij schreef speciaal voor dit project de compositie ‘Tryptichon’ voor cello en piano.
Begin 2013 wordt de eerste uitvoering verwacht van een variatiereeks voor viool en piano.

Rick Debie is zich de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen op het schrijven van goed speelbare muziek voor amateurs, van redelijk beginnend tot ver gevorderd. Veel van deze werken werden op bestelling gemaakt.