De Stichting

Geschiedenis
In 2008 was het 125 jaar geleden dat in Maastricht een muziekschool werd gesticht. Dit jubileum werd gevierd met tal van muzikale activiteiten. Eén daarvan was het concert ‘Maastrichtse Componisten door de eeuwen heen’.
Het idee hiervoor ontstond bij cellodocente Yvonne Engels die een kort werk van Andrée Bonhomme, opgedragen aan Henri Hermans, oud directeur van de Stedelijke Muziekschool, had gevonden.

Om een mooi programma samen te kunnen stellen, is een aantal muziekdocenten op zoek gegaan naar andere werken van componisten die een duidelijke relatie hadden met Maastricht. Al snel beschikte deze groep over een grote hoeveelheid werk van en kennis over Maastrichtse componisten. Het eerste concert werd een groot succes. In een overvolle concertzaal werden werken uitgevoerd van onder andere Smulders, Du Mont, Batta, Hollman, Toebosch, Konsten en Debie.

.
Een zeer gevarieerd programma dat op veel bijval kon rekenen. De bezoekers waren aangenaam verrast over de kwaliteit van de gespeelde werken. Reden voor de docenten en leiding van Kumulus Muziekschool om te onderzoeken hoe hier een vervolg aan te geven.

Met het oprichten van een zelfstandige stichting kan goed werk verricht worden ter bevordering van het bewaren en stimuleren van werk van Maastrichtse componisten.
Op 6 augustus 2009 was de oprichting van de Stichting Maastrichtse Componisten een feit!

Leden

Bestuur

Patrick Eggen – voorzitter
Zelinda Meli – secretaris
Klaas Damhof – penningmeester
Ton Harmes – bestuurslid
Mathieu Vermeulen – bestuurslid
Jac van den Boogard – bestuurslid

Yvonne Engels – erelid
Peter Feijt – erelid

Vrijwilligers

Christel Mantel
Claudia Meli
Hildegard Moonen

 

LRIMG_2775_verkleind.jpgANBI Stichting Maastrichtse Componisten heeft de ANBI status. Per 6 augustus 2009 merkt de belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling.