Bedankbrief Jean Lambrechts

 

Beste Maud, Jean, en alle anderen,

Tussen het euforisch applaus van een enthousiast publiek ging de ruimte voor mijn dankwoord verloren.
Dat wil ik alsnog inhalen, ofschoon mijn gevoelens van dank, waardering en bewondering voor het gebodene, woorden te boven gaan.
Van de mis, via het orgel, het carillon en de Sint Janskerk ontplooide zich een muzikale dag van uitzonderlijk niveau, hetgeen bij menigeen nog lang in het geheugen zal blijven. Niet alleen het puik boeket van uitstekende musici geldt mijn dank, maar tevens het geïnspireerde publiek dat muisstil- geconcentreerd meeleefde. De emotionele spanning was voelbaar. Het langdurige applaus voor uitvoerenden en organisatoren was dan ook ten volle op zijn plaats. Maud Douwes (namens de Maastrichtse Componisten) en Jean Servais, jullie hebben met dit initiatief jezelf overtroffen.
Dank ook voor de geïnspireerde voordracht van Jacques Giesen …..hoe kon het ook anders (!).
Last but not least mijn dank en proficiat aan onze geliefde burgemeester Annemarie, die het geheel op de haar bekende wijze verbond en die mij tot mijn grote verbazing de “Trichter” uitreikte, die mij voor altijd emotioneel met de stad verbindt. Ik ben er trots op en zal dit met waarde dragen.
Ook de “nazit”, was buitengewoon gezellig en deed mij even denken aan de bruiloft van Kana, gezien de hoeveelheid wijn die er vergoten werd!
Tot slot beloof ik u: U hoort nog van mij!

Jean Lambrechts

ps Aparte dank aan Egid Niël voor het prachtige boek.