Soiree Artistique I 2011

Soirée Artistique Maastricht 

Op zondag 9 januari 2011 werd voor de eerste keer de Soirée Artistique Maastricht georganiseerd, een initiatief van de Stichting Maastrichtse Componisten.

In 2008 ontdekten muziekschooldocenten tijdens het 125-jarig bestaan van de Muziekschool Maastricht de schoonheid van de muziek van Maastrichtse componisten. Zij besloten de Stichting Maastrichtse Componisten op te richten om deze Maastrichtse muziek meer onder de aandacht en vaker tot klinken te brengen.

De Soirée stond in het teken van een ontmoeting tussen verschillende Maastrichtse kunstvormen. Vijf muziekstukken van Maastrichtse componisten door de eeuwen heen werden uitgevoerd. Elk muziekstuk werd voorafgegaan door een gedicht geïnspireerd op het leven van de componist en geschreven door een hedendaagse Limburgse dichter. Het podium werd gevormd door de Groote Sociëteit waar het publiek zich vanzelf in vroegere tijden waande; een historische plek die in de geschiedenis van het Maastrichtse muziekleven een grote rol speelde.

Het was een middag waarin het publiek in vervoering werd gebracht door een muzikale en poëtische reis door de Maastrichtse muziekgeschiedenis vol bevlogen en onverwachte ontmoetingen. Tijdens de organisatie en in het proces van beslissingen, hanteerden wij het uitgangspunt dat het concert en de randprogrammering van hoogstaande kwaliteit moesten zijn en onze liefde en enthousiasme voor de Maastrichtse cultuur tot uiting gebracht moest worden.

Componisten
Tijdens deze tweede zondag in 2011 viel de keus heel bewust op een programma met alleen werk van Maastrichtse componisten uit diverse perioden van de afgelopen drie eeuwen. Er klonk muziek uit de barok (17eeeuw) tot aan onze huidige tijd met muziek van Dumont, Carl Smulders, Matty Niël, Andrée Bonhomme en Robert Heppener.

Dumont – Symphonia en Allemanda Gravis (rond 1640) Carl Smulders – Cantilène voor viool en piano (1894) Matty Niël – Quator voor klarinet, viool, cello en piano (1960) Andrée Bonhomme – La flûte de jade voor zang en piano (1930) Robert Heppener– Quatre danses pour trois guitares *(2003) wereldpremière.

Dichters
Om de historische context sterker te benadrukken werden vijf Maastrichtse dichters gevraagd ieder een gedicht te schrijven op een van de programmaonderdelen. Dit gedicht moest geïnspireerd zijn op bijzonderheden van de componist en de sociale context en tijdsgeest waarin de componist opereerde. De dichter kreeg hiervoor gegevens over de componist aangeleverd en kon zelf ook onderzoek verrichten. Het gedicht diende wezenlijk ter illustratie van de persoon die de componist was.

Paul Hermans – Klankgronden
Emma Crebolder – De valaanslag
Frans Budé– Andree bij Monsieur Milhaud
Hans van de Waarsenburg – Lande Zeit | Matty Niël
Wiel Kusters – Boomlied

Lezing
Voorafgaand aan het concert op zondag 9 januari 2011 vond om 12.15 uur een lezing plaats in selexyz dominicanen.

Historicus Eric van Royen ging in de lezing in op het verschijnsel Maastrichtse composities en het algemeen muzikale leven in de stad door de eeuwen heen.  Ook haalde hij de sociale en culturele context aan waarin de componisten leefden en vertelde hij uiteraard over het leven van de componisten zelf.

Poeziewandeling
Na de lezing vond de poëziewandeling plaats onder leiding van de ervaren gids Jet van Aalst. Tijdens de wandeling werden verschillende plekken aangedaan waar componisten en dichters hun voetsporen achtergelaten hadden. Hier droeg Jet van Aalst gedichten voor die door haar van tevoren uitgekozen waren op het thema muziek en componisten.

Musici
Remco Roncken, Paul Gerards en Ruud Peters: gitaar
Hannah Morisson: zang
Matty Niël Consort: Manon Mays (viool), Gemma Serpenti (cello), Kim Rijks (klarinet) en Tonie Ehlen (piano)
Het Gamba Consort Maastricht o.l.v. Hildegard Moonen
Salonduo met Gisela Douwes en Wilfred Sassen