Soiree Artistique III 2013

SOIREE ARTISTIQUE III

Vanwege zijn prachtige muziek is ervoor gekozen Soiree III geheel in het teken te zetten van Carl Smulders. Het feit dat we in 2013 zijn 150e geboortedag vierden, was een aangename bijkomstigheid.

Carl Smulders

Het muzikale programma van de Soirée Artistique III was gebaseerd op muziek van Carl Smulders. Smulders leefde van 1863 tot en met 1934 en wij vieren in 2013 dan ook zijn 150e geboortedag.

Smulders werd geboren in Maastricht en genoot zijn opleiding in Luik. Componist, musicus, leraar, schrijver, uitvinder. Laat-romanticus met een groot oeuvre met Duitse en Franse stijl elementen. Auteur van vier romans in het Frans, intensieve contacten met Diepenbrock en De Tachtigers.

Tijdens Soiree III werd het publiek verwend met een muzikale reis door het leven van Smulders. Musici van topkwaliteit voerden muziek uit vijf episodes van zijn leven uit. De muziek was gevarieerd qua stukken en bezetting. Zo klonk een ballade voor piano, werden er liederen gezongen door een sopraan en stond een langere vioolsonate op het programma.

Smulders was naast componist ook romanschrijver. Ook het feit dat veel van zijn correspondentie nog bewaard is gebleven, heeft tot creatieve ideeën geleid binnen Soirée III. Zo correspondeerde hij veel met zijn vriend Diepenbrock. Ook Diepenbrock was componist, en droeg zelfs een werk aan Smulders op. Het leek ons een goed idee om dit werk uit te laten voeren.

De stichting heeft tijdens soiree III reis door het leven van de componist weten te visualiseren door regisseur Yorick Stam te vragen een muziektheaterproductie samen te stellen.Teksten uit de romans van Smulders werden hier ook in verwerkt. Om de elementen muziek en literatuur tot een samenhangend geheel te brengen, beeldden Yorick Stam en acteur Glenn Desmedt Carl Smulders Diepenbrock uit.

Muzikaal programma

Soirée artistique bij de fam. Van der Meer in de Hoenderstraat

eind 1893 – begin 1894

Aanwezig: gebr. Olterdissen, Peter Gielen, Diepenbrock, Smulders, violist en wijnhandelaar Pieter van der Meer, cellist Arnold Vrijthof [en dames??]
Aldaar gespeeld repertoire: Diepenbrock Missa in Die Festo; Franck Sonate vi, pi; Lekeu Sonate vi, pi
Smulders Cantilène vi, pi; Wagner opera’s.

Muziek
Ballade 1894 piano           stijl Chopin
Cavatine ca. 1889-1905 viool en piano kort lyrisch aria-achtig werkje

II Prix de Rome 1891

In 1891 neemt Smulders deel aan de Prix de Rome. Hij heeft zich daarvoor tot Belg laten naturaliseren. De zes deelnemers zijn Smulders, Lekeu, Lebrun, Vander Meulen, Roels en Charlier. Zij schrijven allen in 25 dagen een cantate Andromède op tekst van Jules Sauvenière. Uitslag ‘prix’: 1e Lebrun, 2e (1) Smulders, 2e (2) Lekeu, eervolle vermelding Vander Meulen. Lekeu weigert prijs en beargumenteert doorgestoken kaart in verdeling van prijzen als rivaliteit tussen conservatoria, jury-directeuren en leerlingen.

Muziek
Uit Andromède  1891
1 Prélude de la 2e partie piano stijl Wagneriaans
2 Récit et Air (Ne reviendras-tu pas?) zang en piano iets lichtere stijl
3 Danse des Ethiopiens piano vrolijk

III Smulders als liedcomponist

Van Smulders zijn 19 liederen bekend. De 7 liederen uit de periode 1914-1918 worden in hun thematiek zeer bepaald door de oorlogsomstandigheden. De gekozen liederen uit de periode daarvoor illustreren de stijlovergang van de Romantische Duitse stijl geïnspireerd door Wagner naar de Franse impressionistische stijl.

Muziek
Il pleure dans mon coeur 1896 tekst Paul Verlaine; opgedragen aan Diepenbrock
Chanson d’Engaddi 1906 tekst Tristan Klingsor
Dormir, jamais plus revivre 1910 tekst Carl Smulders

PAUZE

IV De vriendschap Smulders -Diepenbrock

Een belangrijke bron van onze kennis over Smulders is de bewaarde correspondentie tussen hem en Alphons Diepenbrock (1862-1921) gedurende meerdere jaren. De brieven getuigen van wederzijds respect en vriendschap. Zij geven inzicht in muzikale zaken maar ook in persoonlijke achtergronden.

Muziek
Alphons Diepenbrock: Ik ben in eenzaamheid 1894 zang en piano; opgedragen aan Carl Smulders
tekst: Lodewijk van Deyssel
Carl Smulders: Sonate voor piano en viool  1894 opgedragen aan Diepenbrock
I. Allegro moderato
II. Adagio wie eine Traumerei
III. Allegro molto

Regie
Het jonge regietalent Yorick Stam, 26 jaar en in 2011 als regisseur afgestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht, schreef het concept en regisseerde de voorstelling.

Musici
Manon Meijs: violiste
Tonie Ehlen: pianist
Claudia Couwenbergh: sopraan
Frans van Ruth: pianist