Soiree Artistique II 2012

Soirée Artistique II 

Op zondag 8 januari 2012 vond de tweede editie van de Soirée Artistique Maastricht plaats, een initiatief van de Stichting Maastrichtse Componisten. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling het tot klinken brengen van muziek van Maastrichtse componisten.

De stichting formuleerde bij de organisatie van de Soirée II twee uitgangspunten:

– een zo aangenaam en afwisselend mogelijk programma voor het publiek om hen te overtuigen dat Maastricht rijk is aan verborgen muzikale juweeltjes,
– de muziek en de uitvoering moeten van hoogstaande artistieke en inhoudelijke kwaliteit zijn.

Het muzikale programma werd opgebouwd rondom twee wereldberoemde cellisten, Alexander Batta (1816-1902) en Joseph Hollman (1852-1926). Zij leefden aan het einde van de 19e eeuw en aanvang 20e eeuw. Beiden waren in de 19e eeuw in Frankrijk werkzaam. Zij componeerden muziek die ze zelf in de salons speelden, wat in die tijd gebruikelijk was.

Vanwege het ‘zoete’ element in de muziek van Batta en Hollman, werd bewust een contrasterend werk van Jean Franssen (1893-1978) geprogrammeerd. Zijn muziek is grilliger van toon. Als extra muziekstuk  werd een compositie van zijn tijdgenoot Andrée Bonhomme (1905-1982) toegevoegd. Alle componisten zijn erg Frans georiënteerd.

Deze soirée kreeg de bijnaam ‘bonbon’ en uiteraard was het een mooie toevallige bijkomstigheid dat de Soirée Artistique II plaatsvond in de grande dame, ‘de Bonbonnière’ in Maastricht.

De Soirée Artistique II
Voor de soirée in 2012 werd weer heel bewust een programma samengesteld met alleen werk van Maastrichtse componisten. De keuze viel op nog onbekende juweeltjes van de twee cellisten Hollman en Batta, enigszins zoet werk met een knipoog naar salonmuziek. En om de kracht van deze muziek nog beter tot uitdrukking te brengen, werd als contrast een compositie van Jean Franssen uitgevoerd met in hetzelfde programmablokje een werk van tijdgenoot Andrée Bonhomme.

Het muzikale programma 

Voor cello en piano:
Alexander Batta            Oh dites Lui – Romance
Alexander Batta            Fantasie over Il Trovatore

Voor cello en piano:
Andrée Bonhomme      In memoriam Henri Hermans

Pauze

Voor viool en piano:
Jean Franssen                Sonate voor viool en piano

Voor cello en piano:
Joseph Hollman              Serenade
Joseph Hollman              Chanson d’Amour
Joseph Hollman              Mazurka
Joseph Hollman              Andante religioso
Joseph Hollman              Souvenir de Berck

Inleiding
Voorafgaand aan de definitieve organisatie van een soirée vindt er altijd een brainstormsessie plaats. De stichting heeft op dat moment wel al het muzikale programma en een thema in het hoofd. Om daarna de best mogelijke andere onderdelen erbij te kiezen en het geheel zo uniek mogelijk te organiseren, gaan de leden op zoek naar personen uit verschillende geledingen om hen hierbij te helpen.

Ook nu weer kon worden vastgesteld dat zo’n sessie met deskundigen van onmetelijke waarde is voor het slagen van dit evenement.  Dit jaar werd gebruik gemaakt van de kennis van Jac van den Boogard, George Vogelaar en Nol Beckers.

Tijdens de brainstormsessie toonde historicus Jac van den Boogard zich een rasverteller en kenner van het Maastrichtse leven door de eeuwen heen.

De jaren 50 van de vorige eeuw, bleken voor Maastricht erg belangrijk. Maastricht was op zoek naar een nieuwe identiteit. De stad was in de 19e eeuw van vestigingstad veranderd in een vroeg industriële stad. In het midden van de 20e eeuw startte de zoektocht naar een nieuwe identiteit als Europese stad. Deze zoektocht is nu nog steeds actueel en dient tevens als basis voor Maastricht & Euregio Kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Jac van den Boogard werd gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Soirée II:

Hij verzorgde de inleiding voorafgaande aan het concert op zondag 8 januari. Hij illustreerde het leven in Maastricht ten tijde van de componisten Batta, Hollman, Bonhomme en Franssen. De lezing was gratis toegankelijk en vond gretig aftrek.

De acteurs en hun spel
Om de componisten en hun muziek voor het publiek in een context te plaatsen, werden Joost Horward en Els Roobroeck gevraagd met verhalen en spel de muziekstukken aan elkaar te rijgen. Zij maakten voor de inhoud van hun presentatie onder andere gebruik van teksten van Jac van den Bogaard. Ook lieten zij zich inspireren door de programmacommissie.

Het inzetten van vertellers voor de rode draad bleek een uitstekende keuze: het publiek kwam in de sfeer van de muziek door hen een kijkje te geven in de tijd waarin de componist leefde.

We laten een moment Alexander Batta aan het woord:

Alexander:
Waarom word ik niet meer gespeeld ?
Ik ben toch van uw stad.
Eine van us.
Ik, Alexander Batta.
Dus waarom word ik niet meer gespeeld ?

Eens was ik hier zelf.
Speelde ik zelf de muziek die ik zelf componeerde.
Ik, de chopin van de violoncel.
Geroemd om mijn vastheid, mijn behendigheid.
Ik, de koninklijke violoncellist
Commandeur van de Eikenkroon
Ik wil een antwoord op deze simpele vraag:
Waarom word ik niet meer gespeeld ?

Vroeger, in Parijs…. Ah Paris mon amour.
Daar heb ik het zoete leven leren proeven.
(hij eet een bonbon )

Mijn enige zwakte …
De Franse vrouwen kwamen naar mij luisteren, vroegen om mij om
mijn lyrische spel, mijn erotiek in de interpretatie, Mijn zwier in de behandeling van het instrument.
In het opflakkerend, spookachtig voetlicht van de kaarsen van
de bonbonniere maakt ik vrouwen en mannen gek met mijn  techniek. Ik heb de juiste dosis sentiment en lyriek.
Comme une bonbon.

FASHIONCLASH
Fashionclash werd benaderd de soirée te ondersteunen. Voor beide presentatoren werd kleding ontworpen door jonge ontwerpers. Zij lieten zich daarbij inspireren door het tijdsbeeld waarin de componisten leefden.  Bijvoorbeeld de tijd rond 1867 toen de stadsmuren werden afgebroken en de Percee ontstond in Wyck. De Alexander Battalaan was de wijk voor de sjieke lui.

De kunstzinnige uitingen van deze kleding werden gedragen ter illustratie van de tijd van de componisten en ter versterking van de beleving van de muziek onder het motto: ‘moderne impressies van toen’.

FASHIONCLASH is een initiatief van Branko Popović, Laurens Hamacher and Nawie Kuiper en heeft als uitgangspunt om bij haar evenementen een ‘clash’  te veroorzaken waarbij mode de oorzaak van de clash is. Bij het organiseren van hun modeprojecten is het doel een platform te creëren waar jonge designers en artiesten hun werk kunnen presenteren voor een divers en international publiek.

De jonge ontwerpers die zeer nauwkeurig en enthousiast zorg droegen voor ontwerp en creatie waren Anya Liesnik, Saba Tark en Annemarije van Harten. Visagiste was Femke Colaris.