Lief en leed binnen de vestingmuren

Historie- en liefdesliederen tussen 1500 en 1800

Zaterdag 15 juni

Locatie: Luthersekerk
Aanvang: 14.00 uur

De historische en fysieke ontwikkeling van Maastricht werd tot de Franse revolutie sterk gedomineerd door de centrale ligging als vestingstad in het Maasdal met de bijbehorende stadsmuren en aanwezigheid van diverse vreemde overheersers met hun garnizoenen. In de muziek heeft dat zijn weerslag gevonden in een bloeitijd van een Frans opera- en theaterleven en in zeer uiteenlopend repertoire van historieliederen en liefdesliederen. Als enige stad wordt Maastricht met naam genoemd in het Wilhelmus. Het programma met strijdlustige gezangen en intriges, met overspel en liefdesverdriet, is in goede handen van hét specialistische ensemble in Nederland dat deze materie tot in de details beheerst met muziek, arrangementen, theater en voordracht: Camerata Trajectina.

Programma: 
Muziek uit Niewe Duytsche Liedekens (Maastricht: Jacob Baethen 1554) met werken van Ludovicus Episcopius, Petit Jean de Latre en Jacobus Clemens non Papa; Liedjes over de geschiedenis van Maastricht; Liederen van Franciscus en Jacob Flori

 • NIEWE DUYTSCHE LIEDEKENS (MAASTRICHT: JACOB BAETHEN 1554)
 1. Schoon liefken, daer alle mijnen troost – Ludovicus Episcopius
 2. Schoon lief, uut charitaten – Ludovicus Episcopius
 3. Al hadde wy vijfenveertich bedden – Petit Jean de Latre
 • LIEDJES over de geschiedenis van Maastricht
 1. De Spagnaerts (1578)
 2. Maestricht, gy schoone stede (1673)
 3. De wereld is een speeltoneel (ca. 1700)
 4. Een nieu vermakelijck liedt van een Soldaet, en een jonge Dochter (1694)
 • INSTRUMENTAAL
 1.  Diminuties over Susanne un jour
 • FRANCISCUS EN JACOBUS FLORI
 1. Waer machse sijn – Franciscus Flori
 2. Alle myn ghepeys – Jacobus Flori
 3. Susanna schoon – Jacobus Flori
 4. Sonder die vrouwkens – Jacobus Flori
 5. Int groen, int groene – Jacobus Flori
 • INSTRUMENTAAL
 1. Alderhande danserije van Tielman Susato (1551)

Narrendans, Au joli Bois, Il etait une Fillette, De Post

 • NIEWE DUYTSCHE LIEDEKENS (MAASTRICHT: JACOB BAETHEN 1554)
 1. Wij comen hier gheloopen – Anonymus
 2. Alle mijn ghepeys – Jacobus Clemens non Papa
 3. Ic zou studeren in eenen hoeck – Ludovicus Episcopius
 4. Een bier, een bierenbroyken – Ludovicus Episcopius


Musici: 
Camerata Trajectina: Hieke Meppelink – sopraan; Sytse Buwalda – altus; Nico van der Meel – tenor; Andreas Goetze – bas; Saskia Coolen – blokfluit en viola da gamba; Arjen Verhage – luit; Cassandra Luckhardt – viola da gamba
www.camerata-trajectina.nl

TICKETS  of kaarten zijn voor aanvang van dit concert te koop aan de kassa van de concertlocatie. Er kan met pin of contant betaald worden.