Geboren:  24 januari 1951, Kerkrade

John Slangen

John (Johannes Wilhelmus Maria) Slangen werd op 24 januari 1951 geboren in Kerkrade. Hij koos op relatief late leeftijd voor de muziek. In 1973 begon hij aan het Conservatorium te Maastricht de studies Theorie der Muziek en Compositie, beide bij Matty Niël. Na voltooiing van zijn Theorie-studie werd hij aangesteld als docent Harmonie, Contrapunt en Analyse aan het Conservatorium van Maastricht. Aldaar voltooide hij in 1980 zijn studie Compositie. In datzelfde jaar trad hij voor het eerst in de openbaarheid met zijn composities.

In 1987 was John Slangen medeoprichter van de Stichting Limburgse Componisten. Hij is daarvan nu nog lid.

In 1989 wordt hij benoemd tot Hoofdvak- docent Compositie en in 1990 Hoofdvak- docent Theorie van de Muziek (tevens; Geschiedenis van de muziektheorie en Literatuur/ Methodiek gerelateerd aan het hoofdvak) aan het Maastrichts Conservatorium.

Vanaf 1990 geeft hij colleges Muziekgeschiedenis (Twintigste Eeuw)

In de periode van 1992 tot 1999 geeft hij colleges aan de Universiteit Maastricht, afdeling Letteren en Kunst van de faculteit der Cultuurwetenschappen. Tevens verzorgt hij voor dezelfde instantie een kunstpracticum.

Vanaf 2003 is John Slangen staflid van het Conservatorium te Maastricht in de functie van Hoofd Muziek Klassiek (tevens docent Hoofdvak Compositie en Hoofdvak Theorie, docent Muziekgeschiedenis). Dit blijft hij tot zijn pensionering in 2015.

In 2010 wordt hij bestuurslid van de Stichting Matty Niël.

Tot op dit moment componeerde John Slangen ruim honderd werken, waarbij de nadruk ligt op de kamermuziek. Daarnaast schreef hij voor orkest en componeerde hij in 1982 de kameropera: “Der Tor und der Tod” op een tekst van  Hugo von Hofmannsthal.

Voor uitgebreide informatie, werkenlijst en publicaties:

http://www.johnslangen.com