Stichting Maastrichtse Componisten heeft als doel muziek, geschreven door componisten die een relatie met de stad Maastricht en haar omgeving hebben, bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Wij doen dit door aansprekende activiteiten te organiseren en daarbij aansluiting te zoeken bij initiatieven van andere culturele partners.

Samenwerking

Onze activiteiten combineren we vaak met andere kunstvormen zoals beeldende kunst, mode, dans, literatuur en theater. Op deze manier zijn er al heel wat spraakmakende voorstellingen ontstaan met onze partners zoals VIA ZUID, Boekhandel Dominicanen, Cello Sonate Nederland, Theater a/h Vrijthof, Ensemble 88, Blazersensemble Zuiderwind, Jekerklassiek, Musica Sacra, Studium Chorale, FashionClash en vele anderen.

Samenstelling

De stichting bestaat uit een bestuur en enkele vrijwilligers. Het bestuur telt zeven mensen die allen hun eigen specialisatie hebben. Het gaat hierbij om een muzikale achtergrond, kunsthistorische kennis, marketing/communicatie vaardigheden of bedrijfskundige kennis. Onze vrijwilligers leveren een bijdrage aan de website, houden het relatiebestand bij en verrichten hand- en spandiensten tijdens activiteiten. Sinds de oprichting is er ook een Comité van Aanbeveling dat ons steunt. En last but not least: onze twee ere-bestuursleden die ons nog steeds een warm hart toedragen.


Geschiedenis

In 2008 was het hondervijfentwintig jaar geleden dat in Maastricht een muziekschool werd gesticht. Dit jubileum werd gevierd met tal van muzikale activiteiten. Eén daarvan was het concert ‘Maastrichtse Componisten door de eeuwen heen’. Het idee hiervoor ontstond bij cellodocente Yvonne Engels die een kort werk van Andrée Bonhomme, opgedragen aan Henri Hermans, oud directeur van de Stedelijke Muziekschool, had gevonden.

Om een mooi programma samen te kunnen stellen, is een aantal muziekdocenten op zoek gegaan naar andere werken van componisten die een duidelijke relatie hadden met Maastricht. Al snel beschikte deze groep over een grote hoeveelheid werk van en kennis over Maastrichtse componisten. Het eerste concert werd een groot succes. In een overvolle concertzaal werden werken uitgevoerd van onder andere Smulders, Du Mont, Batta, Hollman, Toebosch, Konsten en Debie. Een zeer gevarieerd programma dat op veel bijval kon rekenen. De bezoekers waren aangenaam verrast over de kwaliteit van de gespeelde werken. Reden voor de docenten en leiding van Kumulus Muziekschool om te onderzoeken hoe hier een vervolg aan te geven. Op 6 augustus 2009 was de oprichting van de Stichting Maastrichtse Componisten een feit!