Ere-bestuursleden

Sinds de oprichting in 2009 vond een paar maal een bestuurswisseling plaats. Bij twee van deze gelegenheden is de titel ere-bestuurslid verleend. Die eer viel de initiatiefneemster van onze stichting, Yvonne van de Grinten - Engels, te beurt. Daarnaast werd voormalig penningmeester Peter Feijt (RIP - 2021) tot ere-bestuurslid benoemd.
En tijdens ons jubileum in 2019 is de voormalig voorzitter Maud Douwes door de beschermvrouwe Annemarie Pen-te Strake benoemd tot ere-voorzitter.

Vrijwilligers

Een stichting zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Zo ook bij ons. Hildegard Moonen en Christel van Leeuwen - Mantel staan ons bij met hand- en spandiensten, website - en fotografiezaken en ons relatiebeheer.