Geboren: 6 mei 1903, Maastricht
Gestorven: 31 december 1976, Maastricht

Biografie

Victor of Vic Vermin was dirigent, pianist, componist, schrijver en bioscoopdirecteur.
Vermin studeerde piano aan het Conservatorium in Luik. Hij kreeg daarnaast theorieles van de Maastrichtenaar Carl Smulders. Daarna studeerde hij in Aken aan de Kirchenmusikschule.

Hij dirigeerde het vrouwenkoor Deo Gloria in Meerssen en de Maastrichtse Zangvereniging Lauwerkrans. Hij zou ook hafa-dirigent geweest zijn.

In het dagelijks leven was Vermin vanaf 1931 tot 1968 mededirecteur van de Mabi, de Maastrichtse bioscoop aan de Kleine Gracht 24 (nu Mabi Hotel. Hij kwam in de bioscoopwereld terecht omdat er in de muziek geen droog brood te verdienen was in de crisistijd van de jaren dertig. Met zijn gezin woonde hij boven de Mabi. De andere mededirecteur was zijn oudere broer Mathieu Vermin. Deze was geboren op  22 juni 1898 in Maastricht en overleed op 58 jarige leeftijd op 25 maart 1956 in Amstelveen. Mathieu, directeur van een ijzergieterij en electrohandel, liet de bedrijfsleiding van de bioscoop over aan Vic.

De familie Vermin was zeer katholiek. Drie broers van Vic Vermin waren lid van de Congregatie Paters van het H. Hart (m.s.c.). Daardoor was er een zeer directe band met het bisdom. De films, die in de Mabi vertoond werden, ondergingen naast de gebruikelijke keuringen door het rijk en de katholieke filmkeuring, ook nog de persoonlijke keuring door de familie Vermin. ‘Vic Vermin controleerde hoogstpersoonlijk reclamefoto’s en posters. Als een decolleté naar zijn smaak te diep was, maakte hij dat gewoon zwart.’

De Mabi had een eigen bioscooporkest. Voor het toneel was een orkestbak waar het Mabi-orkest onder leiding van René Fontaine musiceerde.

Vermin was getrouwd met Wies van Can en had acht kinderen. Hij werd op 4 januari 1977 begraven op het kerkhof aan de Tongerseweg.

Werkenlijst

Schrijver en vertaler
Vic Vermin publiceerde gedichten onder het pseudoniem Louis Mincan. Dit pseudoniem is een samenstelling van Louis als voornaam van zijn schoonvader, Min als laatste gedeelte van zijn eigen achternaam en can als familienaam van zijn vrouw Wies van Can.

Publicaties onder het pseudoniem Louis Mincan zijn:
– Triptiek der bevrijding. Geïllustreerd door Jerôme Goffin. N.a.v. de bevrijding van Maastricht op 14 september 1944.
– Mastreechter Ballade. Maastricht: Leiter Nypels, 1955. Illustraties Stef Kleyn. Omslagtekening Jean Nelissen.
– Wat iech in gediechte gedach höb. Maastricht, 1978.

Vermin vertaalde  in 1916 het lied Vae victus geschreven en gecomponeerd door Carl Smulders uit het Frans in het Nederlands. Een geplande uitvoering van dit lied in Sittard op 24 februari 1916 kon om politieke redenen niet doorgaan. De tekst werd strijdig geacht met de Nederlandse neutraliteit.

Composities
Het muzikale oeuvre van Vermin weerspiegelt duidelijk zijn katholiek achtergrond. Hij moet heel wat kerkliederen, koorwerken en kinderliedjes geschreven hebben. Daarvan zijn nu bekend:

Orkestwerk
Titel onbekend. Een geplande uitvoering in mei 1940 in het kader van de Limburgse avonden van Henri Hermans en het Maastrichts Stedelijk Orkest ging niet door.

Cantate / passie
– Kerst-Cantate voor gemengd koor, soli en orkest. Gedicht P.D.ster. Eerste uitvoering op 15 januari 1922 door Avanti-kapel, Dameskoor- Zangkoor ‘Deo Gloria’ en solisten.
– Feest-Cantate der Maastrichtsche Maria-congregaties (1927). Tekst: J. de Vreese s.j. Bezetting: vijf solisten en koor.  Tekstboekje in 1927 verschenen bij  Van Aelst Maastricht.
– Passiespel voor Passiespelen Tegelen 1940. Nieuwe tekst: Jacques Schreurs. Nieuwe muziek: Victor Vermin. Uitgevoerd door het Tegels orkest Mignon (het latere Tegelse Symfonie Orkest) onder leiding van Jacques Penninx.

Liederen voor stem en piano
– Lied voor den nieuwen kruistocht. Tekst Jacques Schreurs. Uitgave zonder plaats en datum. 1 p.
– Paaschhymne. Tekst J.Fr. Uitgave zonder plaats en datum. 1 p.
– Kerstlied der armen. Tekst H.M. Uitgave zonder  plaats en datum, uitgever. Uit een krant? 1 p.
– Christmas in Holland. Poem by F.A. Brunklaus. Dedicated to our three American friends Bill, Jack and Roby. Maastricht: Leiter-Nypels [1944]. Componist aangegeven als Fermin.
– De jonge wacht. Tochten lied van de jonge wacht. Tekst: Pater Jac. Schreurs m.s.c. Gepubliceerd in: Aanvulling van De Karekiet 1940 p. 24-25

Koorwerken
– Les Enfants voor gemengd koor (circa 1924). Tekst: Henry de Warnery.
– Frühlingsfahrt voor gemengd koor (circa 1924). Tekst: Joseph Freiherr von Eichendorff.