Burgemeester Annemarie Penn-te Strake feliciteert Jean Lambrechts 19 juni 2016 Concertmeester philharmonie zuidnederland Lei Wang onthult plaquette Andrée Bonhomme 18 oktober 2015 Doris Hochscheid en Frans van Ruth maken van 6 tot en met 8 november het Festival Batta en Co Marcel van Dieren zingt 'De Vluchtelingen' van Gustaaf Francies de Pauw op 21 september 2014 tijdens Musica Sacra Het A’Meuse Saxophone Quartet speelt Jean Lambrechts op de binnenplaats van het Kruisherenhotel tijdens Musica Sacra 2015

Stichting Maastrichtse Componisten

Maastrichtse Componisten

De Stichting Maastrichtse Componisten heeft als doel de schoonheid en kwaliteit van muziek, geschreven door componisten uit de stad Maastricht en haar wijde omgeving, voor het voetlicht te brengen. Zij realiseert dit door aansprekende activiteiten te organiseren of aansluiting te zoeken bij andere initiatieven om daar composities van kunstenaars die een duidelijke relatie hebben met de stad Maastricht en haar omgeving, onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Kijk voor al onze projecten onder het menu-kopje 'activiteiten' .
Op dit moment werken wij aan een nieuwe productie, waarvoor wij nu onderzoek verrichten. Met de resultaten komt er in 2017 een muziekproductie waarmee het thema 'Verdrag van Europa' muzikaal wordt neergezet. Op 2 oktober vierden wij de 80-jarige verjaardag van Jean Lambrechts. Deze dag werd mogelijk gemaakt door vele sponsoren en begunstigers, die wij hiervoor zeer erkentelijk zijn. Hieruit blijkt dat Jean Lambrechts een grote plaats in de muzikale harten van bewoners van onze streek heeft. Binnen niet al te lange tijd vindt u foto's en een verslag hierover onder het kopje 'activiteiten'.
Onder de kop 'componisten' plaatsen wij een adequate beschrijving van componisten. Er is de komende jaren nog voldoende werk te verzetten om aan alle Maastrichtse componisten uit heden en verleden hier een waardig podium te geven. Maastricht is de stad van muziek en liefde voor muziek overstijgt grenzen en brengt jong en oud bij elkaar. Heel graag dragen wij dit uit, met muziek uit vervlogen tijden maar ook met composities van componisten van vandaag de dag.
l

U kunt ons al steunen vanaf €10 met een Mestreechter Steerke

Graag komen wij in contact met mensen die ons initiatief een warm hart toedragen en ons willen steunen.

Nieuws

Met dank aan

Wij danken onze Fondsen, Sponsoren, Begunstigers, Mestreechter Steerkes en ons trouwe publiek.


Voor een overzicht van onze Fondsen, Sponsoren, Begunstigers en Mestreechter Steerkes verwijzen wij u graag door naar onze sponsoren pagina.