Geboren: 9 juli 1816, Maastricht
Gestorven: 8 oktober 1902, Versailles

Biografie

Petrus Alexander Batta werd geboren op 9 juli 1816 in de Wolfstraat 3 in Maastricht, als zoon van cellist en zangleraar Pierre Jacques Batta en Isabella Laguesse.
Aanvankelijk studeert Alexander bij zijn vader, later bij de beroemde Nicolas Joseph Plattel (1777 – 1835) aan het conservatorium in Brussel. Daarna vestigt hij zich in 1835 in Parijs, waar hij al snel een belangrijke plaats in het muziekleven inneemt. Al spoedig verwerft hij de bijnaam “Chopin van de violoncel”.

Vanuit Parijs maakt hij concertreizen door heel Europa. Hij speelt onder andere voor koning Willem II, koning Willem III, keizer Napoleon III en koning Léopold I van België. Naast cellospeler was Alexander ook componist. Voor het grootste deel componeerde hij variaties op bekende thema’s uit diverse Italiaanse en Franse opera’s uit de negentiende eeuw. Na zijn overlijden te Versailles op 8 oktober 1902 laat Alexander Batta aan Maastricht zijn onderscheidingen na en een som geld, dat moest worden gebruikt als een fonds voor studiebeurzen voor jonge violisten en cellisten. De laatste beurs werd toegekend in 1911.

Er wordt een straat vernoemd naar Alexander Batta. De stad wilde op die manier hulde brengen aan de hier geboren musicus. Heel bijzonder, want Alexander Batta is de enige niet koninklijke persoon, naar wie bij leven al een straat is vernoemd.