Het leven en werk van Carl Smulders stond in Soirée Artistique Maastricht III centraal. In 2013 was het 150 jaar geleden dat Smulders geboren werd.

Carl Smulders (1863 – 1934)
Smulders werd geboren in Maastricht en genoot zijn opleiding in Luik. Componist, musicus, leraar, schrijver, uitvinder. Laat-romanticus met een groot muzikaal oeuvre met Duitse en Franse stijl elementen. Hij was ook auteur van vier romans in het Frans en onderhield intensieve contacten met componist Alphons Diepenbrock en De Tachtigers.

Soirée Artistique III
Tijdens Soiree III werden werken uit vijf episodes van Smulders’ leven gespeeld. De muziek was gevarieerd qua stukken en bezetting. Smulders was naast componist ook romanschrijver. Het feit dat veel van zijn correspondentie nog bewaard is gebleven, heeft tot creatieve ideeën geleid binnen Soirée III. Zo correspondeerde hij veel met zijn vriend Diepenbrock. Ook Diepenbrock was componist, en droeg zelfs een werk aan Smulders op.

Regisseur Yorick Stam visualiseerde in een muziektheaterproductie een reis door het leven van Smulders. Teksten uit de romans van Smulders werden hier ook in verwerkt. Om de elementen muziek en literatuur tot een samenhangend geheel te brengen, beeldden Yorick Stam en acteur Glenn Desmedt Carl Smulders en Alphons Diepenbrock uit.

Muzikaal programma

I Soirée artistique bij de fam. Van der Meer in de Hoenderstraat

(eind 1893 – begin 1894)

Aanwezig: gebr. Olterdissen, Peter Gielen, Diepenbrock, Smulders, violist en wijnhandelaar Pieter van der Meer, cellist Arnold Vrijthof [en dames??]
Aldaar gespeeld repertoire: Diepenbrock Missa in Die Festo; Franck Sonate viool, piano; Lekeu Sonate viool, piano
Smulders Cantilène viool, piano; Wagner opera’s.

Muziek
Ballade 1894 piano (stijl Chopin)
Cavatine ca. 1889-1905 viool en piano (kort lyrisch aria-achtig werkje)

II Prix de Rome 1891

In 1891 neemt Smulders deel aan de Prix de Rome. Hij heeft zich daarvoor tot Belg laten naturaliseren. De zes deelnemers zijn Smulders, Lekeu, Lebrun, Vander Meulen, Roels en Charlier. Zij schrijven allen in 25 dagen een cantate Andromède op tekst van Jules Sauvenière. Uitslag ‘prix’: 1e Lebrun, 2e (1) Smulders, 2e (2) Lekeu, eervolle vermelding Vander Meulen. Lekeu weigert prijs en beargumenteert doorgestoken kaart in verdeling van prijzen als rivaliteit tussen conservatoria, jury-directeuren en leerlingen.

Muziek
Uit Andromède  1891
1 Prélude de la 2e partie piano (Wagneriaans)
2 Récit et Air (Ne reviendras-tu pas?) zang en piano (lichtere stijl)
3 Danse des Ethiopiens piano (vrolijk)

III Smulders als liedcomponist

Van Smulders zijn 19 liederen bekend. De 7 liederen uit de periode 1914-1918 worden in hun thematiek zeer bepaald door de oorlogsomstandigheden. De gekozen liederen uit de periode daarvoor illustreren de stijlovergang van de Romantische Duitse stijl geïnspireerd door Wagner naar de Franse impressionistische stijl.

Muziek
Il pleure dans mon coeur 1896 tekst Paul Verlaine; opgedragen aan Diepenbrock
Chanson d’Engaddi 1906 tekst Tristan Klingsor
Dormir, jamais plus revivre 1910 tekst Carl Smulders

PAUZE

IV De vriendschap Smulders -Diepenbrock

Een belangrijke bron van onze kennis over Smulders is de bewaarde correspondentie tussen hem en Alphons Diepenbrock (1862-1921) gedurende meerdere jaren. De brieven getuigen van wederzijds respect en vriendschap. Zij geven inzicht in muzikale zaken maar ook in persoonlijke achtergronden.

Muziek
Alphons Diepenbrock: Ik ben in eenzaamheid 1894 zang en piano; opgedragen aan Carl Smulders
tekst: Lodewijk van Deyssel
Carl Smulders: Sonate voor piano en viool  1894 opgedragen aan Diepenbrock
I. Allegro moderato
II. Adagio wie eine Traumerei
III. Allegro molto

Musici
Manon Meijs: violiste
Tonie Ehlen: pianist
Claudia Couwenbergh: sopraan
Frans van Ruth: pianist